Info voor medewerkers

VP-ino voor medewerkers

Medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen binnen het werk kunnen telefonisch of via de mail contact met mij opnemen. Als je wilt maken we een afspraak voor een persoonlijk gesprek. Als medewerker kun je allereerst bij mij je verhaal kwijt. Als je wilt kan ik ook adviseren hoe je met de pleger in gesprek kan gaan of wie eventueel kan bemiddelen. Als je last hebt van ongewenst gedrag sta ik achter je, ik neem voor waar aan wat je me vertelt en zal je op grond daarvan adviseren.
Als medewerker houd je de regie. Ik denk met je mee over mogelijke oplossingen, jij bepaalt uiteindelijk wat je wilt dat er gebeurt. Ik heb geheimhoudingsverplichting en zal geen actie ondernemen zonder jouw toestemming. Alleen als je mij een strafbaar feit vertelt, of iets waardoor ik in gewetensnood kom zal ik een melding doen. Ik overleg dan met jou waar en hoe ik ga melden.

Als extern vertrouwenspersoon, werk ik zelf niet binnen jouw  organisatie.  Ik heb geen leidinggevende aan wie ik verantwoording verschuldigd ben. Jouw naam zal door mij aan niemand bekend gemaakt worden.
Wel schrijf ik voor jouw organisatie een jaarverslag waarin ik geheel geanonimiseerd aangeef hoeveel casussen ik behandeld heb en wat globaal de inhoud is geweest. Het doel hiervan is dat de organisatie zo nodig gericht beleid kan gaan voeren op het voorkomen van vormen van ongewenst gedrag.