Vertrouwenspersoon – info voor bedrijven

Het bedrijf sluit een contract af met mij als vertrouwenspersoon. Vervolgens wordt binnen de organisatie mijn naam, telefoonnummer en e-mail adres bekendgemaakt aan de medewerkers. In overleg wordt gekeken op welke manier dat het beste kan.

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon. Ik voldoe aan alle eisen zoals gesteld door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen op het gebied van scholing en intervisie. Voor meer informatie zie de site van de LVVV.

Ik kan het bedrijf adviseren over het maken van beleid en het geven van voorlichting op het gebied van ongewenste omgangsvormen.

Vanaf juli 2016 is elk bedrijf verplicht integriteitsbeleid te ontwikkelen in het kader van de wet “huis van de Klokkenluiders”. Desgewenst kan ik het bedrijf hierover informeren. In 2017 heb ik de 2-daagse bijscholing integriteit gevolgd bij van Oss & partners, ik ben dus ook inzetbaar als vertrouwenspersoon integriteit.

Minimaal 1 keer per jaar krijgt het bedrijf, geanonimiseerd, een overzicht van de casussen en de vorm van het ongewenste gedrag.
Organisaties waar ik als vertrouwenspersoon aan verbonden ben:

Accres www.accres.nl
Agriterra www.agriterra.org
Centre for Safety and Development www.centreforsafety.org
Countus www.countus.nl
De Lichtenvoorde www.delichtenvoorde.nl
DrieGasthuizenGroep www.driegasthuizengroep.nl
Estinea www.estinea.nl
Gemeente Rhenen www.rhenen.nl
IMD www.imd-ma.nl
Innoforte www.innoforte-zorg.nl
Klein Geluk www.kleingeluk.nl
Looflesbsoplus www.looflesbsoplus.nl
Rozet www.Rozet.nl
Professionals in NAH www.nah.nl
Siza www.siza.nl
SKAR www.kinderopvangskar.nl
Talma Borgh www.talma-borgh.nl
Thuiszorg Groot Gelre www.thuiszorggrootgelre.nl
Zoll www.zoll.com

Daarnaast werk ik samen met BrinQer arbodiensten, en met Bureau Streefkerk