Workshop ongewenste omgangsvormen

Sinds najaar 2017 bied ik een workshop aan over ongewenste omgangsvormen. Aan de orde komen zaken als:

  • Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen ?
  • Wat is de impact hiervan ?
  • Welk gedrag is acceptabel ?
  • Hoe kun je omgaan met gedrag dat voor jou niet acceptabel is ?
  • Wat is┬áde rol van de vertrouwenspersoon ?

De reacties op deze workshop zijn erg positief. Medewerkers gaan in gesprek over de grenzen van acceptabel gedrag. Tegelijkertijd zien ze dat het akkoord is om de eigen grenzen aan te geven. Daarbij bespreken we hoe een medewerker op een goede manier grenzen aan kan geven. Tot slot ga ik in op de werkwijze van de vertrouwenspersoon.

Door het bespreekbaar maken van (on)acceptabel gedrag werkt de workshop preventief. Medewerkers die vast dreigen te lopen in een vervelende situatie weten tegelijkertijd de vertrouwenspersoon eerder te vinden, zodat de situatie makkelijker omgebogen kan worden.