Vertrouwenspersoon

VP-algemeen

Ongewenste omgangsvormen: het kan in elk bedrijf voorkomen. Medewerkers kunnen te maken krijgen met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of niet integer gedrag wat kan leiden tot stress. De werkgever is verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van dat beleid. In 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een wetsvoorstel dat regelt dat iedere werkgever met 10 of meer medewerkers moet zorgen voor een vertrouwenspersoon. Dit wetsvoorstel zal in 2024 in de Eerste Kamer behandeld worden.
Als vertrouwenspersoon kan ik de medewerker steun en advies geven hoe hij of zij het beste kan handelen in de gegeven situatie. Door in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon in te schakelen kan het ongewenste gedrag doorbroken worden.
Ook als er sprake is van integriteitskwesties kan de vertrouwenspersoon een rol spelen. Zie hiervoor ook de pagina over integriteit.