Ongewenst gedrag

VP-info voor bedrijven

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

  • Seksuele intimidatie
  • Agressie en geweld
  • Pesten
  • Discriminatie

Ongewenst gedrag kan lijken op gewenst gedrag. Wanneer iemand de arm om je schouder slaat als je het moeilijk hebt, kan dat gewenst zijn en passen in het contact dat je met de ander hebt. Maar in een andere situatie kan dat gedrag als zeer ongewenst worden ervaren. Het is aan jou om te bepalen of gedrag gewenst is of niet.

Seksuele intimidatie kan de volgende vormen aannemen:

  • Verbaal: bijvoorbeeld seksueel getinte grapjes en opmerkingen, opmerkingen over kleding en uiterlijk, voorstellen om naar bed te gaan
  • Non-verbaal: bijvoorbeeld staren en gluren, fysiek te dichtbij komen, pornografische mails sturen
  • Fysiek: bijvoorbeeld, zoenen, borsten aanraken, tikken op de billen, (poging tot) aanranding en verkrachting.

Tot agressie en geweld wordt gerekend:

  • Verbaal geweld en psychisch geweld: roddelen, rotopmerkingen maken, beledigen, bedreigen, intimideren, openlijk terecht wijzen.
  • Fysiek geweld zoals vernielen van persoonlijke eigendommen, spugen, fysiek hinderen, vastgrijpen, slaan en schoppen.

Pesten binnen een bedrijf is het systematisch uitoefenen van psychisch, fysiek of seksueel geweld door een persoon of groep personen, tegen een ander die niet meer in staat is zichzelf te verdedigen.

Bij discriminatie wordt er onderscheid gemaakt op grond van geslacht, nationaliteit, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.