Vertrouwenspersoon

VP-algemeen

Ongewenste omgangsvormen: het kan in elk bedrijf voorkomen. Medewerkers kunnen te maken krijgen met (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie of niet integer gedrag wat kan leiden tot stress. De werkgever is verplicht een beleid te voeren gericht op het voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon kan deel uitmaken van dat beleid.
Als vertrouwenspersoon kan ik de medewerker steun en advies geven hoe hij of zij het beste kan handelen in de gegeven situatie. Door in een vroeg stadium een vertrouwenspersoon in te schakelen kan het ongewenste gedrag doorbroken  worden.