Personal coaching – werkwijze

PC-werkwijze

Er zijn vele verschillende coaches, en daarbij evenveel verschillende manieren van coachen. Ikzelf vind het als coach van groot belang dat mijn manier van werken bij u past, en dat mijn uitgangspunten bij het coachen u aanspreken. Daarom wil ik mijn manier van coachen graag met u delen.

Ik zie coaching als een tijdelijke ondersteuning die uw doelstellingen en de manieren om deze te bereiken helder kan maken. Bij het coachen richt ik me met u dan ook vooral op de toekomst. We zullen niet eindeloos in het verleden blijven hangen maar juist naar voren kijken. Het verleden kunt u niet meer veranderen, voor de toekomst kunt u wel uw eigen richting kiezen.

Bij het coachen zal ik oplossingsgericht te werk gaan. Hierbij ligt de nadruk op het zoeken naar oplossingen voor problemen, en niet op het zoeken naar de oorzaken van deze problemen of het doorleven hiervan. De aandacht zal uitgaan naar wat u reeds bereikt heeft, en hoe u dit voor elkaar heeft gekregen. Kleine verbeteringen leiden vaak tot grote veranderingen! Ik wil u helpen uw probleemoplossend vermogen te vergroten, zodat u leert uw eigen doelstellingen te herkennen en te bereiken.

Verder staan de begrippen “positief” en “verandering” centraal in mijn manier van coachen. Ik probeer me met u te richten op positieve punten en deze na te streven, in plaats van te kijken naar de negatieve punten. Zo zal ik met u bijvoorbeeld niet kijken naar “geen ruzies in een relatie”, want dit is een negatieve verwoording. Dit zullen we proberen om te zetten in iets positiefs als “een harmonieuze sfeer in de relatie”. Door negatieve punten om te zetten in positieve punten maakt u hier heldere doelstellingen van die u kunt bereiken. Samen zullen we proberen positieve veranderingen in uw leven aan te brengen, zonder uw leven compleet “overhoop” te halen.

Als coach luister ik naar uw verhaal, en vraag ik door naar die zaken die onduidelijk blijven. Door dit luisteren en doorvragen wordt uw doelstelling steeds helderder. Ik ben warm en betrokken, meestal rustig, maar ik kan ook confronterend zijn als dat nodig is. Ik zal altijd doelgericht te werk gaan; uw doelstellingen en hoe deze te kunnen bereiken zullen altijd centraal staan.