Bedrijfscoaching – werkwijze

BC-externe coach

Mijn uitgangspunt bij bedrijfscoaching is dat uw medewerkers leren hun probleemoplossend vermogen te vergroten. Ieder mens heeft de mogelijkheid om zichzelf te blijven ontwikkelen en te blijven groeien. Concreet vertaald naar uw situatie betekent dit dat uw medewerkers ook in hun werk kunnen blijven groeien.

Door middel van individuele coachingsgesprekken wil ik uw medewerkers ondersteunen bij het weer helder krijgen van hun doelstelling. Ik help uw medewerkers om hun doelen te bepalen, en vervolgens stimuleer ik hen om gericht aan hun doelen te werken. Deze doelen kunnen liggen in de prive-sfeer, maar het kan ook gaan om het verwerven van competenties zoals zelfverzekerd optreden, goed communiceren, initiatief leren nemen, klantvriendelijk optreden etc. Hierdoor zal uw medewerker beter functioneren.

Bij het coachen van uw werknemers zal ik oplossingsgericht te werk gaan. Hierbij ligt de nadruk op het zoeken naar oplossingen voor problemen die het functioneren belemmeren, en niet op het zoeken naar de oorzaken van deze problemen of het doorleven hiervan. De aandacht zal uitgaan naar wat uw werknemer reeds bereikt heeft, en hoe hij of zij dat voor elkaar heeft gekregen. Kleine verbeteringen leiden vaak tot grote veranderingen!

Centraal bij bedrijfscoaching staan dus de competenties en de doelstelling van uw werknemer; hoe kan hij of zij optimaal functioneren?

Ik ga er vanuit dat de werknemers zelf in staat zullen zijn om aan hun doelen te werken, maar daar tijdelijk ondersteuning bij nodig hebben. Na afloop van het coachingstraject kunnen zij weer zelfstandig verder