Bedrijfscoaching – praktische punten

BC-praktische punten
Bij bedrijfscoaching is het bedrijf de opdrachtgever. Wel is het belangrijk dat de werknemer zelf instemt met het coachingstraject. Werknemer en leidinggevende zullen samen tot de conclusie moeten komen dat dit een mogelijke oplossing kan zijn.

Coachingsgesprekken duren 1 tot anderhalf uur. De frequentie van de gesprekken wordt in overleg vastgesteld, en kan ook tussentijds worden gewijzigd. In het begin van het traject is een frequentie van 1 keer per 2 weken optimaal, later wordt dit vaak minder. Na afloop van elk gesprek krijgt uw werknemer huiswerk mee. Zo zal hij of zij niet alleen tijdens de coachingsgesprekken met zijn of haar doelstelling bezig zijn, maar ook in het dagelijkse leven en in de werksituatie. Hierdoor zal sneller resultaat worden behaald.

Om tijd voor de werknemer te besparen kan ik coachen binnen het bedrijf, mits er een ruimte aanwezig is waar we ongestoord kunnen praten.

Omdat voor de gewenste resultaten bij bedrijfscoaching een “klik” tussen de coach en de gecoachte essentieel is, krijgen uw werknemers een kosteloos intakegesprek. Tijdens dit gesprek kan de werknemer een indruk krijgen van mij als coach en mijn werkwijze, en krijg ik zicht op de problemen waar de werknemer tegenaan loopt. Beiden kunnen we zo het besluit nemen of we met elkaar verder willen. Uiteraard gaat hier een kosteloos intakegesprek met u als opdrachtgever aan vooraf.