Bedrijfscoaching – externe coach

BC-externe coach

Bij het minder functioneren van een werknemer zal in eerste instantie de direct leidinggevende een gesprek met de betreffende werknemer aangaan. Uit zo’n gesprek zal niet altijd duidelijk worden wat de oorzaak is van het mindere functioneren, bijvoorbeeld omdat de werknemer het zelf nog niet duidelijk heeft. Het kan ook zijn dat de werknemer zijn of haar problemen niet wil bespreken met de leidinggevende, bijvoorbeeld omdat er sprake is van spanningen binnen de werksituatie.

Als coach ben ik erop getraind om samen met uw werknemer uit te zoeken waarom hij of zij niet optimaal functioneert in de werksituatie, en om van hieruit een nieuw doel te formuleren. Ook kan een onafhankelijk coach voor de werknemer een stuk veiliger voelen.

Individuele begeleiding van werknemers kost naar verhouding erg veel tijd van leidinggevenden, tijd die niet altijd de gewenste resultaten heeft, en tijd die zij niet altijd tot hun beschikking hebben!