Bedrijfscoaching – doelstelling

BC-doelstelling

“Coaching” is een veelgebruikt begrip, en niet iedereen verstaat er hetzelfde onder. Ik zie coaching als een begeleidingsvorm die gericht is op het verbeteren van het functioneren van mensen, en het doelgericht verbeteren van hun situatie. Velen denken bij coaching vooral aan “personal coaching”, waarbij de coach een persoon tijdelijk ondersteunt bij het helder krijgen van zijn of haar doelen, en het bereiken van deze doelen. Bedrijfscoaching gaat in beginsel uit van dezelfde basisprincipes als die worden gebruikt bij “personal coaching”. Bij bedrijfscoaching ligt echter de nadruk op de baten die een bedrijf heeft bij het feit dat haar medewerkers worden gecoacht.

Het kan gebeuren dat een werknemer niet meer “lekker in zijn vel zit”. Voor uw werknemer is dit vervelend, maar voor uzelf ook! De werknemer kan niet meer op zijn of haar best functioneren, waar het bedrijf de nadelen van ondervindt.

Wellicht herkent u de situatie, misschien is er binnen uw bedrijf zelfs sprake van meerdere werknemers die niet optimaal functioneren. Een succesvol bedrijfscoachingstraject kan dan uitkomst bieden. Door middel van individuele gesprekken en bijvoorbeeld communicatietrainingen zullen uw werknemers weer beter gaan functioneren. Dit kan uw bedrijf een boel “half werk”, “onnodig” verzuim en dus onnodige kosten besparen!