Bedrijfscoaching

BC-algemeen

Wist u dat…..                                                         

….. slechts 30 % van het verzuim binnen bedrijven wordt veroorzaakt door puur fysieke klachten? Wat doet U met die andere 70 procent…? Wees verzuim voor!

Veel bedrijven kennen het probleem… Werknemers “zitten niet lekker in hun vel”. Dit kan te maken hebben met veel verschillende oorzaken, zoals stress, spanningen in de werksituatie, een verkeerde manier van communiceren, of bijvoorbeeld het combineren van arbeid en zorg. Ongeacht de verschillende mogelijke oorzaken hebben dergelijke problemen soortgelijke gevolgen..gevolgen voor het functioneren van werknemers binnen het bedrijf! Mogelijk leidt dit zelfs tot verzuim, en dus tot kosten voor het bedrijf. Voorkom dit verzuim door werknemers bijtijds een coachingstraject aan te bieden!